Activitate – evenimente

Evenimente organizate sub egida Institutului de cercetări „Ioan Lupaș”

 

12 iulie 2007, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu titlul: Model şi chemare peste veacuri: Sfântul Ioan Gură de Aur -întrupare a mărturiei şi a slujirii creştine, cu prilejul inaugurării Centrului de Studii Biblice, Patristice, Pastorale şi Catehetice la mânăstirea Nicula.

24 iulie 2008, Sfânta Scriptură fundament al vieţii; istorie şi veşnicie; dincolo de cuvinte, Centrul de Studii Biblice, Patristice, Pastorale şi Omiletic-catehetice de la Mănăstirea Nicula.

24-25 martie 2008 sesiunea de comunicări studenţeşti: Sfinţii Îngeri în tradiţia ortodoxă.

15 aprilie 2008, sesiune de comunicări nivel Master: Maica Domnului în spiritualitatea răsăriteană.

20 mai 2008, sesiune de comunicări a doctoranzilor: Crucea, semn, simbol şi putere.

12 iunie 2008, sesiunea de comunicări studenţeşti: Anamnesis – ieromonahul Macarie. Liturghie şi Scriptură.

3-4 noiembrie 2008, Conferinţa internaţională cu tema: Revelaţie şi diversitate culturală. Evanghelia lui Hristos şi diversitatea culturilor.

26-29 martie 2009, Conferinţa internaţională: Integrarea europeană şi valorile Bisericii organizată în colaborare cu Centrul de Studii Ecumenice şi Interreligioase.

27 iulie – 3 august 2009, a 39 – a Conferinţă a Asociaţiei „Prietenia Ecumenică Internaţională”, cu tema: “Cer nou şi pământ nou” împreună cu International Ecumenical Fellowship.

5-8 noiembrie 2009, simpozionul internaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă: Revelaţii ale unităţii la Sfinţii Părinţi capadocieni. Au prezentat comunicări cadre didactice universitare din Sibiu, Iaşi, Oradea, Alba-Iulia, Piteşti, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, dar şi din Grecia şi Germania.

27-29 aprilie 2010, Sesiunea de comunicări studenţeşti a Facultăţii, nivel licenţă şi master, ediţia a III-a: “Credinţă şi istorie. Simbolul niceo-constantinopolitan. Autocefalia şi patriarhatul Bisericii Ortodoxe Române“.

25-26 mai 2010, Al III-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă, cu tema: Revelaţie, dogmă şi spiritualitate în perspective misiunii Bisericii, Cluj-Napoca.

31 mai – 1 iunie 2010, al IX-lea Seminar ortodox de medicină şi teologie: Provocările bioeticii creştine în era noilor tehnologii medicale.

În perioada 2-4 iunie 2010 a treia ediţie a sesiunii de comunicări a doctoranzilor Facultăţii cu tema: Învăţătura de credinţă ortodoxă şi plinirea organizatorică a Bisericii Ortodoxe Române. Doctrină, istorie, actualitate, mărturisire

17-18 iunie 2010, Primul Simpozion Naţional de Muzică bisericească la Cluj-Napoca: Preotul muzician Dimitrie Cunţanu (1837-1910). Omul şi epoca sa.

4-6 noiembrie 2010, Simpozionul internaţional Credinţă şi mărturisire; istorie şi actualitate, Cluj-Napoca.

13 decembrie 2010, conferinţa Î. P. S. Prof. univ. dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi Decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, Sibiu,  Valoarea şi semnificaţia teologic-liturgică a Postului creştin.

3 mai 2011, Sesiunea de comunicări studenţeşti a Facultăţii, nivel licenţă, ediţia a IV-a: Principii şi profile de sfinţenie familială în spiritualitatea răsăriteană.

13-15 mai 2011, al X-lea Seminar ortodox de medicină şi teologie: Contractul pentru îngrijiri  medicale.

19 mai 2011, a IV-a sesiune de comunicări la nivel doctorat pe tema Familia contemporană – diagnoze şi perspective pluridisciplinare.

25 octombrie 2011, conferinţa Prof. univ. dr. Adolf Martin Ritter: Tria Symbola catholica sive oecumenica.

2-5 noiembrie 2011, Simpozionul internaţional: Familia creştină între tradiţie şi modernitate. Cluj-Napoca

5 decembrie 2011, Sesiunea de comunicări: Eparhia Clujului la 90 de ani. Istoric, evenimente, personalităţi.

26-27 martie 2012, sesiunea de comunicări studenţeşti: Teoria – Bioetica – Praxis.

2 mai 2012, pr. dr. Wim Lamfers (Olanda) a prezentat Teologia lui Dietrich Bonhoeffer susţinând conferinţa: Puterea comunităţii.

7-8 mai 2012, în municipiul Bistriţa s-a desfăşurat Al XI-lea Seminar Ortodox de Medicină şi Teologie având ca temă Implicaţii etice, medico-legale şi juridice în tortură şi moartea martirică.

17 mai 2012, Pr. prof. Yves Marie Blanchard a susţinut conferinţa: Canonul Scripturii – principiu hermeneutic şi model ecumenic

22-23 mai 2012, sesiunea de comunicări nivel master-doctorat, cu titlul: “Teoria. Bioetica. Praxis”.

8-10 noiembrie 2012, Simpozionul internaţional: Diaconie şi taumaturgie, Cluj-Napoca.

6 aprilie 2013, a treia întâlnire de dialog teologic între Mişcarea focolarelor, Opera Preasfintei Fecioare Maria, cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, „Cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru El ( I In 4,16b)”.

13-14 mai 2013, a 12-a ediţie a Seminarului Ortodox de Medicină şi Teologie: Creştinul în faţa suferinţei şi a morţii.

29 mai 2013, sesiunea de comunicări ştiinţifice la nivel licenţă, master şi doctorat. Tema pentru nivel licenţă a fost: Constantinopolul – scaun imperial şi loc de martiriu, pentru master: Sinodul I Ecumenic. Restabilirea adevărului de credinţă ca model de viaţă, iar pentru doctorat: Împărat, Înţelepciune (Sophia), Libertate.

23-28 mai 2013, s-a desfăşurat conferinţa internaţională: Poate fi Teologia Ortodoxă contextuală?

10-11 octombrie 2013, Simpozionul Internaţional cu tema: Credinţă şi Politică. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena-promotori şi apărători ai libertăii religioase, Cluj-Napoca.

21 martie 2014, cea de-a patra întâlnire de dialog teologic între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Mişcarea Focolarelor, cu tema: Iubirea milostivă a Preasfintei Treimi în viziunea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae şi a Chiarei Lubich în contextul dialogului ecumenic contemporan.

27 martie 2014, sesiune de comunicări în cadrul căreia au fost prezentate medalioane ale fostelor cadre didactice ale secţiei istorice ale Academiei /Institutului Teologic Ortodox de la Cluj din perioada 1924-1952.

2 aprilie 2014, Prof. dr. Hans Schwarz de la Institutul de Teologie Protestantă al Universităţii din Regensburg a susţinut două prelegeri: Diaconia ca semn al credinţei creştine şi Munca, vocaţia şi chemarea: semnificaţia lor în zilele noastre.

30 aprilie 2014, simpozionul cu tema: Jurnalismul religios în peisajul mediatic actual.

12-13 mai 2014, Seminarul Internaţional de Medicină şi Teologie, ediţia a XIII-a cu tema: Influenţa valorilor creştine asupra bioeticii europene.

20 mai 2014, conferinţa Lect. univ. dr. Marian Simion (Harvard University): Religia şi violenţa colectivă.

4-5 septembrie 2014, Conferinţa Asociaţiei Prieteniei Ecumenice din România (APER) – filială a International Ecumenical Fellowship (IEF) cu două secţiuni: Istoria Bisericilor istorice din Cluj-Napoca şi Mărturisiri de credinţă comune.

31 octombrie 2014, sub egida: 90 de ani de la înfiinţarea învăţământului teologic ortodox din Cluj-Napoca (1924-2014), sesiunea de comunicări a secţiei Teologie sistematică.

3-6 noiembrie 2014, simpozionul internaţional cu tema Euharistie, Spovedanie, Martiriu.

26 martie 2015, conferința Prof. Matei Cazacu, cercetător la Centre National de la Recherche Scientifique din Franţa şi conferenţiar la Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) din Paris, cu titlul: Cum poate un preot să dialogheze sau să se lupte cu istoria?

30 aprilie 2015, masă rotundă, cu tema: Mesajul Bisericii în mediul on line, dedicată postului de Radio Renaşterea, cu prilejul împlinirii a 16 ani de la înfiinţare.

11-12 mai 2015, Seminarul Internaţional de Medicină şi Teologie, ediţia a XIV-a, cu tema: Valorile creștine ale educației pentru sănătate.

4 iunie 2015, sesiunea de comunicări studentești Misiunea: vocație sau strategie ? Modele de misiune creștină organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

5 iunie 2015, Prof. Dimitrios Tselenghidis (Facultatea de Teologie a Universităţii „Aristotel” din Thesalonic) conferinţa: Există dragoste autentică fără dreaptă credinţă?

2-5 noiembrie 2015, Simpozionul internaţional: Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare.

2 noiembrie 2015, Pr. prof. univ. dr. Ioan Sauca, director al Institutului Ecumenic din Bossey a susţinut o conferinţă cu tema: Provocări actuale ale misiunii ortodoxe în diaspora.

25-29 noiembrie 2015, simpozionul: Marea Doxologie a Sfântului Duh în teologia Sfântului Vasile cel Mare.Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică şi creaţie. Dialog teologic între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Institutul Sophia Loppiano-Italia.

13 aprilie 2016, prelegerea Prof. dr. dr. h. c. Hans Schwarz (profesor emerit al Universității din Regensburg): Luther și turcii, Lucrare, vocație și chemare. Semnificația lor astăzi, Diaconia – caracteristică a credinței creștine.

9-10 mai 2016, al XV-lea Seminar de Medicină si Teologie „Tendințe și politici demografice ale României într-o Europă unită”.

23 mai 2016, simpozionul județean: Repere ale educației religioase în contextul contemporan, ediția I, organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.