Biblioteca digitală

TEOLOGIE:

ISTORIE ȘI ISTORIE BISERICEASCĂ:

VOLUME DE STUDII:

VOLUME AUXILIARE:

Ioan Popa-Bota (coordonator), Eficientizarea predării religiei prin mijloace multimedia: suport video și fișe de lucru-ciclul primar, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2020 http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2605

Ioan Popa-Bota (coordonator), Eficientizarea predării religiei prin mijloace multimedia: suport video și fișe de lucru-ciclul gimnazial, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2020 http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2606

Ioan Popa-Bota (coordonator), Eficientizarea predării religiei prin mijloace multimedia: suport video și fișe de lucru-ciclul liceal, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2020 http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2607

VOLUME ANIVERSARE / VOLUME OMAGIALE:

STUDII ȘI ARTICOLE: