Conferences and publications

ACTIVITIES

– Sesiunea de comunicări studenţeşti a Facultăţii, nivel licenţă şi master, ediţia a III-a: „Credinţă şi istorie. Simbolul niceo-constantinopolitan. Autocefalia şi patriarhatul Bisericii Ortodoxe Române”, 27-29 aprilie 2010;

– Al III-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă, cu tema: „Revelaţie, dogmă şi spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii”, Cluj-Napoca, 25-26 mai 2010;

– Al IX-lea Seminar ortodox de medicină şi teologie, cu tema „Provocările bioeticii creştine în era noilor tehnologii medicale”, 31 mai-1 iunie 2010;

– A III-a ediţie a Sesiunii de comunicări a doctoranzilor Facultăţii cu tema: „Învăţătura de credinţă ortodoxă şi plinirea organizatorică a Bisericii Ortodoxe Române. Doctrină, istorie, actualitate, mărturisire”, 2-4 iunie 2010;

– Primul Simpozion Naţional de Muzică bisericească la Cluj-Napoca: „Preotul muzician Dimitrie Cunţanu (1837-1910). Omul şi epoca sa, organizat de Facultate”, 17-18 iunie 2010;

– Simpozionul internaţional „Credinţă şi mărturisire; istorie şi actualitate”, 4-6 noiembrie 2010;

– Conferinţa Î. P. S. Prof. univ. dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi Decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, Sibiu,  „Valoarea şi semnificaţia teologic-liturgică a Postului creştin”, 13 decembrie 2010;

– Sesiunea de comunicări studenţeşti a Facultăţii, nivel licenţă, ediţia a IV-a: „Principii şi profile de sfinţenie familială în spiritualitatea răsăriteană”, 3 mai 2011;

– Sesiunea de comunicări studenţeşti a Facultăţii, nivel master, ediţia a IV-a: „Etica familiei ca remediu al spiritului contemporan”, 3 mai 2011;

– Al X-lea Seminar ortodox de medicină şi teologie: „Contractul pentru îngrijiri medicale”, 13-15 mai 2011;

– A IV-a Sesiune de comunicări la nivel doctorat, pe tema „Familia contemporană-diagnoze şi perspective pluridisciplinare”, 19 mai 2011;

– Conferinţa Prof. univ. dr. Adolf Martin Ritter: „Tria Symbola catholica sive oecumenica”, 25 octombrie 2011;

– Simpozionul internaţional: „Familia creştină între tradiţie şi modernitate”, Cluj-Napoca, 2-5 noiembrie 2011;

– Sesiunea de comunicări: „Eparhia Clujului la 90 de ani. Istoric, evenimente, personalităţi”, 5 decembrie 2011;

– Sesiunea de comunicări studenţeşti: „Teoria-Bioetica-Praxis”, 26-27 martie 2012;

– Conferința Pr. dr. Wim Lamfers (Olanda), Puterea comunităţii, (prezentare a teologiei lui Dietrich Bonhoeffer), 2 mai 2012;

– Al XI-lea Seminar ortodox de medicină şi teologie: „Implicaţii etice, medico-legale şi juridice în tortură şi moartea martirică”, Bistrița, 7-8 mai 2012;

– Conferința Pr. prof. Yves Marie Blanchard, „Canonul Scripturii-principiu hermeneutic şi model ecumenic”, 17 mai 2012;

– Sesiunea de comunicări nivel master-doctorat, cu titlul: „Teoria. Bioetica. Praxis”, 22-23 mai 2012;

– Simpozionul internaţional: „Diaconie şi taumaturgie”, 8-10 noiembrie 2012;

– Inaugurarea Centrului de îngrijiri paliative Sf. Nectarie, Cluj-Napoca, 9 noiembrie 2012;

– Conferinţă Andrei Pleşu, 29 ianuarie 2013;

– A III-a întâlnire de dialog teologic între Mişcarea focolarelor, Opera Preasfintei Fecioare Maria, cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, „Cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru El ( I In 4,16b)”, 6 aprilie 2013;

– A XII-a ediţie a Seminarului ortodox de medicină şi teologie: „Creştinul în faţa suferinţei şi a morţii”, 13-14 mai 2013;

– Sesiunea de comunicări ştiinţifice la nivel licenţă, master şi doctorat. Tema pentru nivel licenţă a fost: „Constantinopolul-scaun imperial şi loc de martiriu”, pentru master: „Sinodul I Ecumenic. Restabilirea adevărului de credinţă ca model de viaţă”, iar pentru doctorat: „Împărat, Înţelepciune (Sophia), Libertate”, 29 mai 2013;

– Conferinţa internaţională: „Poate fi Teologia Ortodoxă contextuală?”, 23-28 mai 2013;

– Simpozionul Internaţional cu tema: „Credinţă şi Politică. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena-promotori şi apărători ai libertății religioase”, 10-11 octombrie 2013;

– A IV-a întâlnire de dialog teologic între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Mişcarea Focolarelor, cu tema: „Iubirea milostivă a Preasfintei Treimi în viziunea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae şi a Chiarei Lubich în contextul dialogului ecumenic contemporan”, 21 martie 2014;

– Sesiune de comunicări în cadrul căreia au fost prezentate medalioane ale fostelor cadre didactice ale secţiei istorice ale Academiei /Institutului Teologic Ortodox de la Cluj din perioada 1924-1952, 27 martie 2014;

– Conferințe Prof. dr. Hans Schwarz de la Institutul de Teologie Protestantă al Universităţii din Regensburg: „Diaconia ca semn al credinţei creştine” şi „Munca, vocaţia şi chemarea: semnificaţia lor în zilele noastre”, 2 aprilie 2014;

– Sesiunea de comunicări a secţiei biblice, 29 aprilie 2014;

– Simpozionul „Jurnalismul religios în peisajul mediatic actual”, 30 aprilie 2014;

– Seminarul Internaţional de Medicină şi Teologie, ediţia a XIII-a, cu tema: „Influenţa valorilor creştine asupra bioeticii europene”, 12-13 mai 2014;

– Conferinţa Lect. univ. dr. Marian Simion (Harvard University): „Religia şi violenţa colectivă”, 20 mai 2014;

– Conferinţa Asociaţiei Prieteniei Ecumenice din România (APER)-filială a International Ecumenical Fellowship (IEF)cu două secţiuni: „Istoria Bisericilor istorice din Cluj-Napoca” şi „Mărturisiri de credinţă comune”, 4-5 septembrie 2014;

– Sesiunea de comunicări a Secției de teologie sistematică: „90 de ani de la înfiinţarea învăţământului teologic ortodox din Cluj-Napoca (1924-2014)”, 31 octombrie 2014;

– Simpozionul internaţional cu tema „Euharistie, Spovedanie, Martiriu”, 3-6 noiembrie 2014;

– Conferința Prof. Matei Cazacu, cercetător la Centre National de la Recherche Scientifique din Franţa şi conferenţiar la Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) din Paris, cu titlul: „Cum poate un preot să dialogheze sau să se lupte cu istoria?”, 26 martie 2015;

– Masă rotundă, cu tema: „Mesajul Bisericii în mediul on line”, dedicată postului de Radio Renaşterea, cu prilejul împlinirii a 16 ani de la înfiinţare, 30 aprilie 2015;

– Seminarul Internaţional de Medicină şi Teologie, ediţia a XIV-a, cu tema: „Valorile creștine ale educației pentru sănătate”, 11-12 mai 2015;

– Sesiunea de comunicări studentești „Misiunea: vocație sau strategie? Modele de misiune creștină”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 4 iunie 2015;

– Conferință Prof. Dimitrios Tselenghidis (Facultatea de Teologie a Universităţii „Aristotel” din Thesalonic): „Există dragoste autentică fără dreaptă credinţă?”, 5 iunie 2015;

– Simpozionul internaţional: „Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare”, 2-5 noiembrie 2015;

– Conferința Pr. prof. univ. dr. Ioan Sauca, director al Institutului Ecumenic din Bossey: „Provocări actuale ale misiunii ortodoxe în diaspora”, 2 noiembrie 2015;

– Simpozionul „Marea Doxologie a Sfântului Duh în teologia Sfântului Vasile cel Mare. Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică şi creaţie”, dialog teologic între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Institutul SophiaLoppiano-Italia, 25-29 noiembrie 2015;

– Sesiunea de comunicări „Episcopul Nicolae Ivan 80 de ani de la plecarea sa în veșnicie (1936-2016)”, 8 februarie 2016;

– Conferința Prof. dr. dr. h. c. Hans Schwarz (profesor emerit al Universității din Regensburg): „Luther și turcii, Lucrare, vocație și chemare. Semnificația lor astăzi”, 13 aprilie 2016;

– Al XV-lea Seminar de Medicină si Teologie: „Tendințe și politici demografice ale României într-o Europă unită”, 9-10 mai 2016;

– Simpozionul județean: „Repere ale educației religioase în contextul contemporan”, ediția I, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, 23 mai 2016;

– Al XVII-lea Seminar de Medicină şi Teologie „Tehno-științele și provocările lumii contemporane”, Bistriţa, 14-15 mai 2018; 

– Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, intitulat „Unitate și Identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea răsăriteană și dialogul cu Apusul”, Cluj-Napoca, 4-6 noiembrie 2018;

– Simpozionul Internațional „Treime, Biserică, Societate”, parteneriat cu Institutul Sophia din Loppiano (Italia), Cluj-Napoca, 13-13 februarie 2019;

– Al XVIII-lea Seminar Internațional de Medicină și Teologie, „Terapia prin credință și cultură”, Bistrița, 30 mai 2019;

– Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, intitulat „Satul și spiritul românesc, între tradiție și actualitate. Lectura Sfintei Scripturi și provocările transmiterii credinței”, Cluj-Napoca, 4-6 noiembrie 2019,

– Conferința Internațională de Drept Canonic, „Organizarea canonică a pastorației în comunitățile rurale și urbane”, Cluj-Napoca, 7-8 noiembrie 2019;

– Conferinţa Naţională a Doctoranzilor din Consorţiul „Universitaria”, ediția I, Cluj-Napoca, 20-21 septembrie 2018;

– Conferința Națională a Doctoranzilor, „Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comuniunea răsăriteană și dialogul cu Apusul”, Cluj-Napoca, 2-3 noiembrie 2018;

– Simpozionul Național Interdisciplinar dedicat ediției a VII-a a Dialogului dintre Teologie, Filosofie și Știință, cu tema „Ordinea profundă a universului și ideologiile relativiste. Repere ale tradiției iudeo-creștine în dialogul dintre teologie, filosofie și știință”, Cluj-Napoca, 17-20 octombrie 2019;

 – Conferința Naţională a Doctoranzilor, „Satul și spiritul românesc, între tradiție și actualitate. Lectura Sfintei Scripturi și provocările transmiterii credinței”, Cluj-Napoca, 4 noiembrie 2019;

– Sesiunea de Comunicări Științifice la nivel licență și master, cu tema „Studențimea și intelectualitatea ortodoxă română și Marea Unire”, Cluj-Napoca, 7 iunie 2018;

– Sesiunea de Comunicări Științifice pentru studenți și masteranzi, cu tema „Preotul și dascălul, făclii luminoase ale satului românesc. Tradiție și actualitate”, 30-31 mai 2019;

 – Conferința „Credință și politică: umanismul integral al lui Jacques Maritain”-susținută de Prof. Michael Durham Torre de la Universitatea din San Francisco, Cluj-Napoca, 17 ianuarie 2018;

 – Conferința „Biserica, mass-media și societatea de astăzi. Evoluție și transformare”-susținută de dr. Mirel Bănică, cercetător la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, Cluj-Napoca, 5 martie 2018;

Conferința „Biserica Română în lunile octombrie-noiembrie 1918, acțiuni decisive în sensul realizării Marii Uniri”, susținută de Prof. Univ. Dr. Liviu Maior, Cluj-Napoca, 16 mai 2018;

– Lansarea volumului Pr. acad. Ioan Lupaș, Prăbușirea Monarhiei Austro-ungare și imporanța istorică a zilei de 1 Decembrie 1918, reeditată și prefațată de dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, în cadrul serilor culturale ale Muzeului Mitropoliei Clujului, Cluj-Napoca, 14 februarie 2019;

– Al XIX-lea Seminar Internațional de Medicină și Teologie, „Provocări medicale, teologice, sociale și culturale, întâlnite în contextul marilor epidemii”, Bistrița, 25-26 mai 2020;

– Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, intitulat „Pastorația și filantropia creștină în vreme de pandemie: șansă, povară sau normalitate identitară?”, Cluj-Napoca, 2-3 noiembrie 2020;

– Simpozionul Național Studențesc „Pastorația părinților și a copiilor în context postmodern. Filantropia-dimensiune a misiunii Ortodoxiei românești contemporane”, Cluj-Napoca, 25-26 mai 2020;

– Conferința „Un creștinism antifragil: răspuns la întărirea valorilor slabe”, susținută de Conf. Univ. Dr. Andrei Bereschi de la Facultatea de Istorie și Filosofie a UBB, Cluj-Napoca, 16 ianuarie 2020;

– Conferința „Plotin: Despre relația dintre suflet și trup”, susținută de Dr. Dan Tomuleț, Cluj-Napoca, 27 februarie 2020;

– Conferința „Nașterea Domnului în Scriptura Veche și în istorie”, susținută de Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă și Ierom. Dr. Maxim Morariu, online, Cluj-Napoca, 23 decembrie 2020.

VOLUMES

Ioan Chirilă, Iustin Tira (coord.), Arhiepiscopul Teofil Herineanu-100 de ani de la naştere, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010;

Ioan Chirilă, Liviu Vidican-Manci (coord.), Sfinţii Capadocieni-modele ale mărturiei creştine, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010;

Candid Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum III, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010;

Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Danian But-Căpușan (coord.), Integrarea europeană şi valorile BisericiiConferinţă internaţională, Cluj-Napoca, 26-29 martie 2009, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011;

Valer Bel, Cristian Sonea, Grigore-Dinu Moș (coord.), Credinţă şi mărturisire; istorie şi actualitate, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012;

Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Danian But-Căpușan (coord.), Revelații ale unităţii la Sfinţii Părinţi capadocieni, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013;

Vasile Stanciu, Adrian Podaru (coord.), Euharistie, Spovedanie, Martiriu. Lucrările Simpozionului Internaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014), volum I și II, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2015;

Leonard Swidler, Khlid Duran, Reuven Firestone, Trialog: evrei, creştini şi musulmani în dialog, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, editori pr. prof.univ. dr. Ioan-Vasile Leb şi pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan;

Alexandru Moraru, Gabriel-Viorel Gârdan (coord.), Medicină şi teologie: in honorem prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012;

Vasile Stanciu, Ștefan Iloaie (coord.), 90 de ani de la înfiinţarea Academiei Teologice din Cluj: (1924-2014), Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014;

Ioan Chirilă, Mircea Gelu Buta (coord.), Memorabilia momenta: clipe memorabile, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014;

Gabriel-Viorel Gârdan, Cosmin Cosmuța (coord.), Teologie şi istorie: In honorem Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014;

Vasile Stanciu, Liviu Vidican-Manci (coord.), Cuvântul Tău este Adevărul (Ioan 17, 17)Predici ale teologilor clujeni, volum I și II, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2015;

Gheorghe Șanta, Dacian But-Căpușan (coord.), Teologie, pastoraţie, istorie. Omagiu părintelui conferenţiar universitar doctor Dorel Man la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014;

 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XII (2008-2009), 2010;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XIII (2009-2010), 2011;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XIV (2010-2011), 2012;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XV (2011-2012), 2013;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XVI (2012-2013), 2014;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XVII (2013-2014), 2015;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XVIII (2014-2015), 2016;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XIX (2015-2016), 2017;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XX (2016-2017), 2018;
 • Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XXI (2017-2018), 2019.
 • For the electronic version of the yearbook see: http://journals.orth.ro/index.php/anuar/