Activitate – publicatii

Publicații apărute sub egida Institutului de Cercetări „Ioan Lupaș”:

(ordonate alfabetic)

 

 1. ***Analele Ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Structura etnică şi confesională a Transilvaniei medievale (sec. al IX-lea-al XIV-lea). Sfântul Ştefan cel Mare – 500 de ani (1504-2004), Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007.
 2. ***Andrei Şaguna, Corespondenţă, I/2, Ediţie, studiu introductiv şi note de :  Bocşan, I.V. Leb, G. Gîrdan, P. Vesa, B. Ivanov, V. Lupulovici, I. Hertl, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, 308 p.
 3. ***Andrei Şaguna: Corespondenţe, vol. II, Ediţie, Studiu introductiv şi note de  Bocşan, G.-V. Gârdan, I.V. Leb, B. Bodoci, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, 607 p.
 4. ***, Ioan Lupaş (1880-1967) slujitor al ştiinţelor istorice, învăţământului şi Bisericii,Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2008, 241p. 28 p. ilustraţii, de  Edroiu, A. Moraru, D. Man şi V. Turcuş.
 5. ***Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XII (2008-2009), 2010.
 6. ***Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XIII (2009-2010), 2011.
 7. ***Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XIV (2010-2011), 2012.
 8. ***Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XV (2011-2012), 2013.
 9. ***Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XVI (2012-2013), 2014.
 10. ***Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, tomul XVII (2013-2014), 2015.
 11. 90 de ani de la înfiinţarea Academiei Teologice din Cluj: (1924-2014), Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, coordonatori: Vasile Stanciu şi Ştefan Iloaie.
 12. Candid Muşlea,Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului , vol.III, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.
 13. Credinţă şi mărturisire; istorie şi actualitate, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, coord. Valer Bel, Cristian Sonea şi Grigore-Dinu Moş.
 14. Cuvântul Tău este Adevărul (Ioan 17, 17)Predici ale teologilor clujeni  I și II, Vasile Stanciu, Liviu Vidican-Manci (coord.), Renașterea, Cluj-Napoca, 2015.
 15. Euharistie, Spovedanie, Martiriu. Lucrările Simpozionului Internaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2014), I și II, coord. Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru (coord.), Editura Renașterea, 2015.
 16. Integrarea europeană şi valorile BisericiiConferinţă internaţională, Cluj-Napoca, 26-29 martie 2009, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, p. 461-470, coordonatori Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan şi  Dacian But-Căpuşan.
 17. Ioan Chirilă, Iustin Tira(coord.) , Arhiepiscopul Teofil Herineanu – 100 de ani de la naştere, editia I, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009 şi ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.
 18. Ioan Chirilă, Liviu Vidican-Manci (coord.), Sfinţii Capadocieni- modele ale mărturiei creştine, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.
 19. Ioan Chirilă, Sfânta Scriptură- Cuvântul cuvintelor, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.
 20. Ioan Chirilă, The Dia-logos between Theology and Science. Meeting through the Word,Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009.
 21. Leonard Swidler, Khalid Duran, Reuven Firestone, Trialog: evrei, creştini şi musulmani în dialog, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, editori Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb şi Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan.
 22. Medicină şi teologie: in honorem prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru şi Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan.
 23. Memorabilia momenta: clipe memorabile, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, coordonatori: Ioan Chirilă şi Mircea Gelu Buta.
 24. Revelaţii ale unităţii la Sfinţii Părinţi capadocieni, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, p. 337-344, coordonatori Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan şi  Dacian But-Căpuşan.
 25. Teologie şi istorie: In honorem Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, coord. Pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, Pr. asist. univ. dr. Cosmin Cosmuţa.
 26. Teologie, pastoraţie, istorie. Omagiu părintelui conferenţiar universitar doctorDorel Man la împlinirea vârstei de 60 de ani, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 269-299, : pr. lect. univ. dr. Gheorghe Şanta, dr. Dacian But-Căpuşan.